OHARRA: Irakasle.eus ataria jada ez dago eskuragarri. Atariaren funtzionalitate guztiak Hezigunean daude eskuragarri.
Irakasle.eus-en sartzeko erabiltzen zenuen erabiltzaile berarekin sar zaitezke Hezigunean.


AVISO: el portal de Irakasle.eus ya no está accesible. Todas las funcionalidades del portal están disponibles en Hezigunea.
Puede acceder a Hezigunea con el mismo usuario con el que accedía a Irakasle.eus.


Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Saila
Gobierno Vasco - Departamento de Educación